Shopping Cart

Общи условия

Общи условия

Of City Cocoon Skin Care,

Собственост на Актив Протект Козметикс ООД

Представено чрез Интернет страниците: www.citycocoonskincare.com

Company data: Актив Протект Козметикс ООД, ЕИК BG204658348

Седалище и адрес на управление: България, София 1421, ул.Св.Св. Седмочисленици № 6, ап.2

Данни за кореспонденция: България, София 1421, ул. Св.Св. Седмочисленици № 6, ап.2;

info@citycocoonskincare.com.

 • Този документ съдържа общите условия, при които Актив Протект Козметикс ООД предоставя услуги на своите клиенти чрез онлайн магазин.
 • След като кликнете върху бутона “Купи”, клиентът се съгласява да закупи стоките, съдържащи се в “Кошница “. Това действие е правно обвързващо. Клиентът получава потвърждение на договора.
 • Услугите, предлагани от Актив Протект Козметикс ООД, се адресират само до клиенти над 18 години.
 • Актив Протект Козметикс ООД си запазва правото да променя общите условия за използване на онлайн магазина.

Всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Поверителност

 1. Актив Протект Козметикс ООД гарантира поверителността на информацията и личните данни, предоставени от Клиентите. При спазване на приложимите закони и настоящите Общи условия.
 2. Актив Протект Козметикс ООД не изисква от Клиентите поверителна информация като номера на банкови сметки, данни за банкови карти или лични пароли.
 3. Клиентът поема пълната отговорност за защитата на потребителското си име и паролата и за всички действия, извършени от него или от трета страна, използвайки това потребителско име и парола. Клиентът е длъжен незабавно да информира екипа на Актив Протект Козметикс ООД в случай на неоторизиран достъп, като използване на своето потребителско име и парола и когато съществува опасност от такова използване.
 4. Актив Протект Козметикс ООД има право да изпраща на клиентите си промоционални съобщения под формата на бюлетин на регистриран имейл адрес, за да ги информира за възможни промени, нови продукти и промоции само при условие, че клиентът е дал съгласие.
 5. Актив Протект Козметикс ООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента в съответствие със Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).
 6. По всяко време Актив Протект Козметикс ООД си запазва правото да поиска от Клиента да се легитимира и провери точността на всички лични данни, както и на данните, предоставени по време на процеса на регистрация.

Съдържание

 1. Елементите, поставени на сайта на онлайн магазина City Cocoon Skin Care, са демонстрационен онлайн каталог, описващ гамата от предлагани продукти.
 2. Копирането на всеки от текстовете от страниците на City Cocoon Skin Care и публикуването им на други сайтове без писменото съгласие на Актив Протект Козметикс ООД е забранено.
 3. Позволено е да се цитират текстове от страниците на City Cocoon Skin Care чрез поставяне на следния текст: “Източник: City Cocoon Skin Care” и връзка към http://www.citycocoonskincare.com
 4. Актив Протект Козметикс ООД си запазва правото да променя цените на наличните продукти без предварително уведомяване на клиентите си.

Технически стъпки за онлайн договор за продажба

 1. Клиентите използват интерфейса на уебсайтовете, собственост на Актив Протект Козметикс ООД, за сключване на договор за продажба на продуктите, предлагани на интернет страниците на City Cocoon Skin Care.
 2. Договорът за продажба между Актив Протект Козметикс ООД и Клиента е представен от Общите условия, до които можете да получите достъп на www.citycocoonskincare.com.
 3. Страната по договора за продажба с Актив Протект Козметикс ООД е Клиентът, както е посочено в предоставените данни при покупката на продукти или регистрацията на сметка на Клиента в сайта. За да се избегнат всякакви съмнения, това са данните, въведени при създаването на профил или покупката.
 4. Този договор за продажба се счита за сключен от момента на приключване на регистрацията или покупката на продуктите от страна на Клиента чрез интернет страниците на City Cocoon Skin Care.
 5. Актив Протект Козметикс ООД доставя продуктите на адреса за доставка, предоставен от Клиентите, и не носи отговорност във всеки случай на предоставяне на невярна или подвеждаща информация от Клиента.

Други условияs

 1. По силата на настоящия договор за продажба Актив Протект Козметикс ООД е длъжен да достави всички продукти, закупени от Клиента, чрез интернет страницата на City Cocoon Skin Care.
 2. Клиентите заплащат на Актив Протект Козметикс ООД за всички продукти, доставени по настоящите Общи условия. Това възнаграждение е цената, посочена от Актив Протект Козметикс ООД на интернет магазина City Cocoon Skin Care.
 3. Актив Протект Козметикс ООД доставя поръчаните от клиентите продукти в рамките на посочените крайни срокове и настоящите Общи условия.
 4. Счита се, че всички електронни изявления, направени от Клиента, се извършват от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при регистрация (ако Клиентът има такива) или по време на закупуване на продукти.
 5. За да използва интернет страницата на City Cocoon Skin Care и сключи договор за продажба, клиентът трябва да въведе потребителско име и парола в случаите, когато се изисква регистрация. Потребителското име и паролата за достъп се определят от Клиента чрез онлайн регистрация в интернет страницата, собственост на Актив Протект Козметикс ООД, регистрацията се потвърждава на Клиента с имейл за потвърждение на регистрация, изпратен на електронната поща, предоставен от Клиента.
 6. Електронен адрес, предоставена по време на регистрацията от Клиента, както и всеки друг електронен адрес, използван за обмен на информация между Клиента и Active Protect Cosmetics Ltd., се счита за основен електронен адрес за връзка, съгласно настоящите Общи условия. Клиентът има право да промени основния си електронен адрес за връзка. Такава промяна може да се направи чрез менюто с опции в секцията Профил.
 7. Актив Протект Козметикс ООД доставя продуктите на Клиента в посочения срок при сключване на договора за продажба.
 8. Възможната недействителност на която и да е разпоредба на тези условия не води до невалидност на целия договор.
 9. Всички спорове между страните по този договор се решават от компетентния съд в България или от Комисията за защита на потребителите по закона на Република България.

Решаване на спорове в Европейската комисия.